Zápisy ze schůzí výkonného výboru PKVM:Osobní stránka na adrese: pkvm08.svet-stranek.cz

Zápisy ze schůzí výkonného výboru PKVM

Zápis ze schůze konané dne 21.9.2016


Přítomni:

 • Jiří Dostál – předseda

 • Lukáš Novák- místopředseda

 • Tereza Sejpková, Jiří Mašek, Hana Dostálová, Lenka Černá

Nepřítomni:

 • František Krčil ml. - omluven

Program:

 • fungování klubu (řešení odchodu jednoho z trenérů)

 • školení rozhodčích III. třídy

 • úprava členů výboru plaveckého klubu

 • organizace závodů “Velká cena Vysokého Mýta“ – sbor rozhodčích, atd.

 • ostatníVzhledem k tomu, že od září ukončil v plaveckém klubu svou trenérskou činnost František Krčil ml., muselo být prodiskutováno, jak rozdělit jeho trenérskou skupinu mezi stávající dva trenéry. Bylo domluveno, že výkonnostně lepší plavci budou trénovat pod vedením Lukáše Nováka a výkonnostně horší plavci bude trénovat Tereza Sejpková. Dále bylo domluveno, že ti plavci, kteří nechtějí jezdit na závody, popř. jejich výkonnost zatím nestačí na kvalifikaci na jakékoliv závody, přejdou do přípravné skupiny.


Dne 25.9. se uskuteční školení rozhodčích III. třídy. Předsedou bylo navrženo několik potencionálních účastníků.


Vzhledem k odchodu jednoho z trenérů bylo potřeba zvolit nové členy výboru. Bylo domluveno, že místo Františka Krčila ml. bude funkci ve výboru zastávat Markéta Tejkalová a místo Lenky Černé, která dobrovolně odstoupila z funkce, bude zvolena Jana Brýdlová.


Dne 8. října se bude již tradičně konat Velká cena Vysokého Mýta,proto byla prodiskutována organizace závodů.

Bylo domluveno, že plavci, kteří ztratí jakékoliv pomůcky, které byly hrazeny z klubových peněz, tyto pomůcky uhradí. Zápis ze schůze konané dne 26.10.2015


Přítomni:

 • Jiří Dostál – předseda

 • Tereza Sejpková, František Krčil ml., Jiří Mašek, Hana Dostálová, Lenka Černá

Nepřítomni:

 • Lukáš Novák - omluven

Program:

 • návrh nových stanov plaveckého klubu

 • úprava členů výboru plaveckého klubu

 • ostatní


Předsedou klubu byl předložen návrh nových stanov plaveckého klubu, které je potřeba schválit při nadcházející valné hromadě. Změny se týkají především nového občanského zákoníku platného od 1.1. 2014. Po schválení stanov je třeba, aby byly zapsány do obchodního rejstříku.


Vzhledem k tomu, že je třeba, aby počet členů výboru plaveckého klubu byl lichý, odsouhlasili všichni přítomní jednomyslně ukončení funkce ve výboru plaveckého klubu pana PaedDr.et Mgr. AugustinKarel Andrleho Sylor, neboť se v posledních dvou letech nezúčastnil (ani neomluvil) žádné schůze plaveckého klubu ani valné hromady.


Na základě dobré finanční situace klubu byl odsouhlasen finanční příspěvek pro plavce, kteří v letošním roce dosáhli medailových umístění na bazénových či dálkových závodech MČR takto: zlatá medaile 500,- Kč, stříbrná medaile 300,- Kč,bronzová medaile 200,- Kč. Peněžní odměna bude předána na prosincové valné hromadě.


Dále bylo projednáno podání žádosti "Státní podpora sportu pro rok 2016" na Ministerstvo školství. Žádost nutno podat do 13.11. 2015 i s potřebnými dokumenty.


Vzhledem k tomu, že náš plavecký klub je jeden z posledních, který nemá své logo, bylo dohodnuto, že členové klubu vytvoří návrhy, ze kterých bude logo vybráno.